مطالب مرتبط با کیانوش عیاری

  • درباره صداقت در سینمای بعد از انقلاب

    درباره صداقت در سینمای بعد از انقلاب

    نیاز به توضیح نیست که آدم‌های فیلم‌های حاتمی‌کیا برای نصیحت و موعظه به سینما آمده‌اند اما این را به خوبی ...

  • او که رستگار می‌کند

    او که رستگار می‌کند

    کیانوش عیاری در مصاحبه‌ای بعد از توقیف فیلم خانه‌ی پدری اعلام می‌کند که هر چه بر سرش آمده به خاطر ...