مطالب مرتبط با ژاک رانسیر

  • حکایت نقض‌شده

    حکایت نقض‌شده

    اپشتاین می‌گوید چیز دیده شده و رونوشت‌برداری شده توسط چشم مکانیکی با ذهن هم‌ارز است: ماده‌ی غیرمادی‌ محسوسی برساخته از ...