مطالب مرتبط با آندره بازن

  • مرگ در آغوش تصویر

    مرگ در آغوش تصویر

    همه به سمت پشت دوربین فرار می‌کنند ولی فیلمبردار با سماجت آنجا ایستاده و مرتب لنز دوربینش را بر روی ...

  • سوپ تصویر

    سوپ تصویر

    تلویزیون همچنان کار می‌کند ولی هیچ تصویری را نشان نمی‌دهد. درواقع نه هیچ تصویری بلکه تصویرِ هیچ را پخش می‌کند. ...