مطالب مرتبط با کایه‌دوسینما

 • مرگ همفری بوگارت

  مرگ همفری بوگارت

  بوگارت از وجوه مختلفی با قهرمان‌های پیشاجنگ که مثال تمام عیار آنها گری کوپر است متفاوت بود: خوشتیپ، قوی، نجیب‌زاده، ...

 • سه پرسش درباره‌ی شش دو تا

  سه پرسش درباره‌ی شش دو تا

  داشتن یک ایده، ربطی به ایدئولوژی ندارد بلکه مسأله‌ای است تجربی. گدار گفته‌ی خوبی دارد: نه یک تصویر درست، درست ...

 • قاچاقچی

  قاچاقچی

  نوشته‌های دنه مخصوصاً برای لیبراسیون پر بودند از بازی‌های زبانی، چشمک زدن‌ها و بذله‌گویی‌هایی که با صدای تند و تیزی ...