مطالب مرتبط با ژاک رانسیر

  • از ابرها به مقاومت: گفتگویی با ژان-ماری استروب

    از ابرها به مقاومت: گفتگویی با ژان-ماری استروب

    این ارقام از من نیست، از دفترچه‌ی شکایات انقلاب فرانسه برگرفته شده است. این ارقام را انگلس می‌پذیرد و من ...

  • حکایت نقض‌شده

    حکایت نقض‌شده

    اپشتاین می‌گوید چیز دیده شده و رونوشت‌برداری شده توسط چشم مکانیکی با ذهن هم‌ارز است: ماده‌ی غیرمادی‌ محسوسی برساخته از ...