مطالب مرتبط با ژان آندره فیسکی

  • ژان ماری استروب و دنیل اوییه

    ژان ماری استروب و دنیل اوییه

    سئله این است: صحبت با كسانی كه نه شنیده‌ و نه خوانده‌اند، و نه با كسانی كه این كار را ...