مطالب مرتبط با ژانر

  • بی‌خیال باش و بمیر!

    بی‌خیال باش و بمیر!

    جوان و جاهل بودن در سینما هیچ زمانی به اندازه‌ی سال‌های پایانی دهه‌ی هفتاد و ابتدای دهه‌ی هشتاد خطرناک نبوده ...