مطالب مرتبط با هالیوود

  • سوژه‌های ماه آمریکایی

    سوژه‌های ماه آمریکایی

    اطلاعات همان حافظه نیست و انباشت و ذخیرۀ آن نیز برای حافظه نیست. اطلاعات تنها به سود خود کار می‌کند ...