مطالب مرتبط با نبرد شیلی

  • مرگ در آغوش تصویر

    مرگ در آغوش تصویر

    همه به سمت پشت دوربین فرار می‌کنند ولی فیلمبردار با سماجت آنجا ایستاده و مرتب لنز دوربینش را بر روی ...

  • دوزخیان سینما - مقدمه

    دوزخیان سینما - مقدمه

    این مقدمه‌ای است بر مجموعه‌ای که بناست به معرفی آن دسته از کارگردانانی بپردازد که از میانۀ دهۀ ۶۰ با ...