مطالب مرتبط با نئولیبرالیسم

  • بی‌خیال باش و بمیر!

    بی‌خیال باش و بمیر!

    جوان و جاهل بودن در سینما هیچ زمانی به اندازه‌ی سال‌های پایانی دهه‌ی هفتاد و ابتدای دهه‌ی هشتاد خطرناک نبوده ...

  • روایت، نئولیبرالیسم و تزلزل

    روایت، نئولیبرالیسم و تزلزل

    عربی، از نظر بحرانی کردن زمان حال، آثار فیلمسازانی مثل گرل و ریوت را به خاطر می‌آورد. فیلمسازانی که، به ...