مطالب مرتبط با مهسا محمدی

  • مصاحبه با انیِس واردا

    مصاحبه با انیِس واردا

    ر فیلم­های زیادی کشاورزان در مورد کشاورزان صحبت می­کنند، بیکاران در مورد بیکاران، آنچه که جالب است اما، گوش­ دادن ...