مطالب مرتبط با مصاحبه

  • مصاحبه با انیِس واردا

    مصاحبه با انیِس واردا

    ر فیلم­های زیادی کشاورزان در مورد کشاورزان صحبت می­کنند، بیکاران در مورد بیکاران، آنچه که جالب است اما، گوش­ دادن ...

  • مصاحبه با پیر پائولو پازولینی

    مصاحبه با پیر پائولو پازولینی

    بعدتر. «آیا انقلابی در کار خواهد بود؟» گفتی، پرسیدی. ایستاده کنار پنجره در یکی از مجتمع‌های آپارتمانی کارگران که موسولینی ...