مطالب مرتبط با مریم سالخورد

  • «عمر»؛‌ جراحت فلسطین

    «عمر»؛‌ جراحت فلسطین

    در «عمر» اما بر خلاف اینگونه پایان‌های کم و بیش نامعین و بی‌طرفی‌های نسبی یا تمام قد فیمسازان دیگری از ...