مطالب مرتبط با مرگ

  • مرگ در آغوش تصویر

    مرگ در آغوش تصویر

    همه به سمت پشت دوربین فرار می‌کنند ولی فیلمبردار با سماجت آنجا ایستاده و مرتب لنز دوربینش را بر روی ...