مطالب مرتبط با مانی حقیقی

  • رمانتیک، لوده و آن دیگری

    رمانتیک، لوده و آن دیگری

    خلاصه کنیم، داریوش مهرجویی، اخلاق را کنار می‌گذاشت اما مانی حقیقی، آن را به گند می‌کشد

  • پاک کردن ردّ پاها

    پاک کردن ردّ پاها

    در خوشبینانه‌ترین حالت به جای آنکه مسائل تاریخی را به شکل سینمایی مطرح کند، مسائل سینمایی را به صورت تاریخی ...