مطالب مرتبط با مارسل آنون

  • یک داستان ساده

    یک داستان ساده

    همان‌طور که در فیلم‌های برسون مونتاژ از طریق دست‌ها صورت می‌گیرد و جهان تکه‌تکه را دست‌های بازیگران به هم پیوند ...