مطالب مرتبط با لوکینو ویسکونتی

  • فلینیِ افسرده

    فلینیِ افسرده

    میشل شیون می‌نویسد آدم‌های فلینی شباهت زیادی به شاگردهای ته کلاس دارند. افرادی بی‌نظم و خرابکار که همهمه‌های سرخوشانه و ...