مطالب مرتبط با فیلیپ گرل

  • با جین سیبرگ یک فیلم ساختم

    با جین سیبرگ یک فیلم ساختم

    اما گرل پا را فراتر از کلیشه‌ی هنرمند قدرتمند و مدل منفعل می‌گذارد: در این تصویر، بازیگر تصمیم می‌گیرد و ...