مطالب مرتبط با فقیر

  • استاد کوچولو

    استاد کوچولو

    گدار می‌گوید که سینما همچون خورشیدی است که از درونِ تصویر به بیرون آن می‌تابد. ابد و یک روز، نه ...

  • سینه‌فیل و فقیرش

    سینه‌فیل و فقیرش

    سینه‌فیلی یک رابطه خاص با سینما نیست، بلکه یک رابطه خاص با جهان از طریق سینماست. بزرگ‌ترین سینه‌فیل‌ها چنین کسانی ...