مطالب مرتبط با فرید دبیری مقدم

  • در انتظار نور

    در انتظار نور

    اوج محنت که توأمان درد جسمانی، آلام روحی و تنزل شأن اجتماعی است میخی است که در مرکز روح فرو ...

  • سوژه‌های ماه آمریکایی

    سوژه‌های ماه آمریکایی

    اطلاعات همان حافظه نیست و انباشت و ذخیرۀ آن نیز برای حافظه نیست. اطلاعات تنها به سود خود کار می‌کند ...