مطالب مرتبط با فرید دبیرمقدم

  • تنسیق جری لوییس

    تنسیق جری لوییس

    تنسیق جری لوییس به یکباره در اختیار ما قرار نمی‌گیرد، بلکه نیازمند تجربۀ خاصی از دیمومت است. زمان‌بندی باید دقیقاً ...