مطالب مرتبط با فروغ فرخزاد

  • ملکه سبا

    ملکه سبا

    فروغ از این نظر یک تمثیل‌پرداز محسوب نمی‌شود، او یک حس‌گر با درجه‌ی حسانیت بی‌نظیر است. عجیب نیست که فیلم ...

  • در انتظار نور

    در انتظار نور

    اوج محنت که توأمان درد جسمانی، آلام روحی و تنزل شأن اجتماعی است میخی است که در مرکز روح فرو ...