مطالب مرتبط با عربی

  • روایت، نئولیبرالیسم و تزلزل

    روایت، نئولیبرالیسم و تزلزل

    عربی، از نظر بحرانی کردن زمان حال، آثار فیلمسازانی مثل گرل و ریوت را به خاطر می‌آورد. فیلمسازانی که، به ...