مطالب مرتبط با سینه‌فیلی

 • سینمای سیاسی امروز- ضروریات جدید: به سوی جمهوری تصاویر

  سینمای سیاسی امروز- ضروریات جدید: به سوی جمهوری تصاویر

  سرژ دنه زمانی فرمولی زیبا عرضه کرد که مظهر معانی دوم و سوم بالا بود: «سینمای واقعی ساخته می‌شود تا ...

 • فقر تصویر

  فقر تصویر

  سینما غایت خلوت کردن با خود است. آنجایی که تصویر تو را نشان می‌گیرد, براندازت می‌کند و دو جهان در ...

 • سینه‌فیلی به مثابه ماشین جنگ

  سینه‌فیلی به مثابه ماشین جنگ

  سینه‌فیلی‌، آن‌طور که ما می‌شناسیمش، یعنی عشق به سینما. اما چه تعریف پیش‌پا‌افتاده‌ای! کدام عشق‌فیلمی، در هر سطح و از ...

 • سینه‌فیل و فقیرش

  سینه‌فیل و فقیرش

  سینه‌فیلی یک رابطه خاص با سینما نیست، بلکه یک رابطه خاص با جهان از طریق سینماست. بزرگ‌ترین سینه‌فیل‌ها چنین کسانی ...

 • قاچاقچی

  قاچاقچی

  نوشته‌های دنه مخصوصاً برای لیبراسیون پر بودند از بازی‌های زبانی، چشمک زدن‌ها و بذله‌گویی‌هایی که با صدای تند و تیزی ...