مطالب مرتبط با سینمای کمدی

  • مرگ یک کمدین

    مرگ یک کمدین

    حسام امیری

    یک گریمور مستعد، یک انیماتور خلاق، یک صداپیشه ماهر، یک هنرمند تیاتر، یک کمدین خوش‌نام، یک عروسک‌گردان خوش‌ذوق، یک مجسمه‌ساز ...