مطالب مرتبط با سینمای ژاپن

  • گودزيلا: شعر گفتن پس از بمب اتمی

    گودزيلا: شعر گفتن پس از بمب اتمی

    بمب، خشم گودزیلا را برمی‌انگیزد و این موجود آرام و معصوم عصر ژوراسیک را تبدیل به نیروی مخرب باستانی می‌کند. ...