مطالب مرتبط با سینمای وحشت

  • بی‌خیال باش و بمیر!

    بی‌خیال باش و بمیر!

    جوان و جاهل بودن در سینما هیچ زمانی به اندازه‌ی سال‌های پایانی دهه‌ی هفتاد و ابتدای دهه‌ی هشتاد خطرناک نبوده ...

  • زنده باد دوربین البته اگر هنوز زنده‌ای

    زنده باد دوربین البته اگر هنوز زنده‌ای

    این میل شدید به واقع‌گرایی و حذف راوی از اصلی‌ترین ستون‌های شکل‌گیری فاند فوتیج است اما مهم‌تر از این پای ...