مطالب مرتبط با سینمای شوروی

  • در باب جایگاه سینمای شوروی

    در باب جایگاه سینمای شوروی

    دهقانان صرفن یکی از موضوعات جالب فیلم نیستند بلکه مهم‌ترین مخاطبان سینمای فرهنگی روسیه نیز به‌شمار می‌روند. از فیلم بهره ...