مطالب مرتبط با سینمای شهرستان‌ها

  • شهرهای بی‌تصویر

    شهرهای بی‌تصویر

    تهران اما در فیلم، برخلاف شهرستان که یک مفهوم سلبی بود و نه یک مکان معین، شهری با ویژگی‌های مشخص ...