مطالب مرتبط با سینمای دهه شصت

  • سوسن تسلیمی علیه ربایندگان جسم

    سوسن تسلیمی علیه ربایندگان جسم

    تصویر آخر فیلم سوسن تسلیمی را نشان می‌دهد که در حالیکه روی پله‌ها ایستاده است، چهره‌اش بین خوشحالی و ناراحتی ...

  • قصه‌های شب

    قصه‌های شب

    در اواخر دهه شصت موجودات و فیگورهایی در سینمای ایران سربرآوردند که تا پیش از آن به ندرت اثری از ...