مطالب مرتبط با سینمای تجربی

  • در ستایش یوناس مکاس

    در ستایش یوناس مکاس

    مکاس در جایی به دیگران توصیه می‌‌کند که تا می‌توانید فیلم بسازید. فیلم تجربی بسازید. او می‌گوید اهمیتی ندارد یک ...