مطالب مرتبط با سینمای استرالیا

  • غنا، شدت و ژست: مصاحبه با آدرین مارتین

    غنا، شدت و ژست: مصاحبه با آدرین مارتین

    اغلب احساس می‌کنم که «دموکراتیزه کردن» فرهنگ فیلم از طریق اینترنت و مکانیزم‌های اجتماعیِ مرتبط باعث ایجاد پسرفتی در اندیشیدن ...