مطالب مرتبط با سینمای آمریکا

 • مرگ همفری بوگارت

  مرگ همفری بوگارت

  بوگارت از وجوه مختلفی با قهرمان‌های پیشاجنگ که مثال تمام عیار آنها گری کوپر است متفاوت بود: خوشتیپ، قوی، نجیب‌زاده، ...

 • تنسیق جری لوییس

  تنسیق جری لوییس

  تنسیق جری لوییس به یکباره در اختیار ما قرار نمی‌گیرد، بلکه نیازمند تجربۀ خاصی از دیمومت است. زمان‌بندی باید دقیقاً ...

 • مردان سفیدپوست غمگین

  مردان سفیدپوست غمگین

  ، این فیلم ساخته شده تا با معیارهای عصر ترامپ جور در بیاید، زمانی که در آن مردان سفیدپوست می‌توانند ...