مطالب مرتبط با سعیده اسدی‌پور

  • سرنوشت هنر در زمانه وحشت

    سرنوشت هنر در زمانه وحشت

    گفتنِ این که چیزی یک هنرِ صرف است توهین‌آمیزتر از این بود که بگوییم چیزی یک شیء صرف است. وزنه ...