مطالب مرتبط با سرژ دنه

 • میزانسن مجدد (ایونس، آنتونیونی، چین)

  میزانسن مجدد (ایونس، آنتونیونی، چین)

  می‌دانیم که مردمِ در حال مبارزه مجاب به جعل تصویری از این مبارزه می‌شوند؛ یک تصویر «خوب». هر مبارزه‌ی ممتدی ...

 • اُرگ و جاروبرقی (برسون، شیطان، صدای روی تصویر و چیزهای دیگر)

  اُرگ و جاروبرقی (برسون، شیطان، صدای روی تصویر و چیزهای دیگر)

  چیزی متناقض در مورد شاید شیطان وجود دارد. برسون هیچگاه این‌چنین دغدغه‌ی امروزی بودن نداشته است و در عین حال ...

 • یادداشتی دربارۀ «سالو»

  یادداشتی دربارۀ «سالو»

  امید به اینکه بین جلاد و قربانی، مثلاً بین بورژوازی بزرگ و مردم، هیچ چیز مشترکی نباشد، ایدۀ مرکزی پازولینی ...

 • مرگ در آغوش تصویر

  مرگ در آغوش تصویر

  همه به سمت پشت دوربین فرار می‌کنند ولی فیلمبردار با سماجت آنجا ایستاده و مرتب لنز دوربینش را بر روی ...

 • سوپ تصویر

  سوپ تصویر

  تلویزیون همچنان کار می‌کند ولی هیچ تصویری را نشان نمی‌دهد. درواقع نه هیچ تصویری بلکه تصویرِ هیچ را پخش می‌کند. ...

 • استاد کوچولو

  استاد کوچولو

  گدار می‌گوید که سینما همچون خورشیدی است که از درونِ تصویر به بیرون آن می‌تابد. ابد و یک روز، نه ...

 • سینه‌فیلی به مثابه ماشین جنگ

  سینه‌فیلی به مثابه ماشین جنگ

  سینه‌فیلی‌، آن‌طور که ما می‌شناسیمش، یعنی عشق به سینما. اما چه تعریف پیش‌پا‌افتاده‌ای! کدام عشق‌فیلمی، در هر سطح و از ...

 • سینه‌فیل و فقیرش

  سینه‌فیل و فقیرش

  سینه‌فیلی یک رابطه خاص با سینما نیست، بلکه یک رابطه خاص با جهان از طریق سینماست. بزرگ‌ترین سینه‌فیل‌ها چنین کسانی ...

 • قاچاقچی

  قاچاقچی

  نوشته‌های دنه مخصوصاً برای لیبراسیون پر بودند از بازی‌های زبانی، چشمک زدن‌ها و بذله‌گویی‌هایی که با صدای تند و تیزی ...