مطالب مرتبط با زن بی‌ سر

  • سه فیلم یک رویاپرداز

    سه فیلم یک رویاپرداز

    هر سه فیلم مارتل صحنه‌هایی دارند پر از فضاهای مرده‌ی شنیداری. فضاهایی که دچار یک سکوت باردار هستند. سکوتی که ...