مطالب مرتبط با رضا جاوید

  • سینه‌فیلی به مثابه ماشین جنگ

    سینه‌فیلی به مثابه ماشین جنگ

    سینه‌فیلی‌، آن‌طور که ما می‌شناسیمش، یعنی عشق به سینما. اما چه تعریف پیش‌پا‌افتاده‌ای! کدام عشق‌فیلمی، در هر سطح و از ...