مطالب مرتبط با ربایندگان جسم

  • سوسن تسلیمی علیه ربایندگان جسم

    سوسن تسلیمی علیه ربایندگان جسم

    تصویر آخر فیلم سوسن تسلیمی را نشان می‌دهد که در حالیکه روی پله‌ها ایستاده است، چهره‌اش بین خوشحالی و ناراحتی ...