مطالب مرتبط با درجست‌وجو

  • جست‌وجوی دو نوجوان در جنگ

    جست‌وجوی دو نوجوان در جنگ

    صحبت از نادری و فیلم «جست‌وجوی 2» را از یک پرسش کلی در مورد دو فیلم جست‌وجو آغاز می‌کنم. از ...