مطالب مرتبط با داریوش مهرجویی

  • رمانتیک، لوده و آن دیگری

    رمانتیک، لوده و آن دیگری

    خلاصه کنیم، داریوش مهرجویی، اخلاق را کنار می‌گذاشت اما مانی حقیقی، آن را به گند می‌کشد