مطالب مرتبط با تصاویر مردمی

  • تصویر آن ماه دی

    تصویر آن ماه دی

    امروز اما معترضین نیازی به تصویربردار ندارند و قادرند تصویر مبارزه‌شان را بدون کمک دیگران بگیرند. تصاویر آن‌ها چنین می‌گویند: ...