مطالب مرتبط با بازیگری

  • تصویر مات یک فرشته

    تصویر مات یک فرشته

    والتر بنیامین می‌نویسد که فرشتگان در جهان خودشان زندگی ابدی ندارند. آن‌ها در مناسب‌ترین لحظه ممکن به ناگهان حاضر می‌شوند، ...