مطالب مرتبط با اسیر

  • تصاویر یک نظم بخش‌ناپذیر

    تصاویر یک نظم بخش‌ناپذیر

    حبس، موضوع آثار شانتال آکرمن است. نخستین فیلم او، نخستین سفر به سوی چهاردیواری‌ست که بارها و بارها درآثارش با ...