مطالب مرتبط با ابد و یک روز

  • استاد کوچولو

    استاد کوچولو

    گدار می‌گوید که سینما همچون خورشیدی است که از درونِ تصویر به بیرون آن می‌تابد. ابد و یک روز، نه ...