مطالب مرتبط با آندره بازن

 • مرگ همفری بوگارت

  مرگ همفری بوگارت

  بوگارت از وجوه مختلفی با قهرمان‌های پیشاجنگ که مثال تمام عیار آنها گری کوپر است متفاوت بود: خوشتیپ، قوی، نجیب‌زاده، ...

 • مرگ در آغوش تصویر

  مرگ در آغوش تصویر

  همه به سمت پشت دوربین فرار می‌کنند ولی فیلمبردار با سماجت آنجا ایستاده و مرتب لنز دوربینش را بر روی ...

 • سوپ تصویر

  سوپ تصویر

  تلویزیون همچنان کار می‌کند ولی هیچ تصویری را نشان نمی‌دهد. درواقع نه هیچ تصویری بلکه تصویرِ هیچ را پخش می‌کند. ...