مطالب مرتبط با آتالانت

  • ژان ویگو: هنرمند جهان سیال

    ژان ویگو: هنرمند جهان سیال

    اثر بزرگ ژان ویگو، درباره‌ی یک زوج تازه به هم رسیده‌ است که رابطه‌شان دچار مشکل شده و به همراه ...