ترس از ترس

ترس از ترس

سارا دلشاد


تاریخ انتشار: ۱۳۹۸-۱۲-۱۷

ویدئویی از ترکیبِ چند فیلم با محوریت زنان بیم‌خورده، شوریده و هذیانی


مطالب مرتبط: