• به سوی یک اخلاق سینما

    به سوی یک اخلاق سینما

    [در سینما] این نقش‌ها هستند که برای تجسم بخشیدن به ژست او [دیوو، ستاره] ابداع شده‌اند، یعنی برعکس آنچه در ...