• نقد همچون مفهوم، ضرورت و پراکسیس

  نقد همچون مفهوم، ضرورت و پراکسیس

  به شجاع‌ترین منتقد سینما، میشل فیرک، مبارز راه استقلال الجزایر، که ادبیات را رها کرد تا با سلاح‌های واقعی در ...

 • قاچاقچی

  قاچاقچی

  نوشته‌های دنه مخصوصاً برای لیبراسیون پر بودند از بازی‌های زبانی، چشمک زدن‌ها و بذله‌گویی‌هایی که با صدای تند و تیزی ...

 • ویرانه‌ها

  ویرانه‌ها

  بااینکه به عنوان سازه‌های فیزیکیِ محکوم به بازسازی یا فروپاشی یا زوال تدریجی، ویرانه‌ها ما را سریعاً به حراست از ...

 • به سوی یک اخلاق سینما

  به سوی یک اخلاق سینما

  [در سینما] این نقش‌ها هستند که برای تجسم بخشیدن به ژست او [دیوو، ستاره] ابداع شده‌اند، یعنی برعکس آنچه در ...