• مسخ

  مسخ

  عکاسی را می‌توان بدون امکانِ نمای نزدیک تصور کرد، اما سینما را نه. اپشتاین می‌گفت: « نمای نزدیک روح سینماست».

 • تصاویر جهان و نقوش جنگ

  تصاویر جهان و نقوش جنگ

  بیشتر مباحث مربوط به فیلم مستند گرایش دارند تا حول مفهوم اشارۀ نما‌یه‌ای‌ ‌سازمان بیایند. حول این مفهوم که یک ...

 • سوژه‌های ماه آمریکایی

  سوژه‌های ماه آمریکایی

  اطلاعات همان حافظه نیست و انباشت و ذخیرۀ آن نیز برای حافظه نیست. اطلاعات تنها به سود خود کار می‌کند ...

 • سینه‌فیلی به مثابه ماشین جنگ

  سینه‌فیلی به مثابه ماشین جنگ

  سینه‌فیلی‌، آن‌طور که ما می‌شناسیمش، یعنی عشق به سینما. اما چه تعریف پیش‌پا‌افتاده‌ای! کدام عشق‌فیلمی، در هر سطح و از ...

 • مصاحبه با پیر پائولو پازولینی

  مصاحبه با پیر پائولو پازولینی

  بعدتر. «آیا انقلابی در کار خواهد بود؟» گفتی، پرسیدی. ایستاده کنار پنجره در یکی از مجتمع‌های آپارتمانی کارگران که موسولینی ...

 • نقد همچون مفهوم، ضرورت و پراکسیس

  نقد همچون مفهوم، ضرورت و پراکسیس

  به شجاع‌ترین منتقد سینما، میشل فیرک، مبارز راه استقلال الجزایر، که ادبیات را رها کرد تا با سلاح‌های واقعی در ...

 • قاچاقچی

  قاچاقچی

  نوشته‌های دنه مخصوصاً برای لیبراسیون پر بودند از بازی‌های زبانی، چشمک زدن‌ها و بذله‌گویی‌هایی که با صدای تند و تیزی ...

 • ویرانه‌ها

  ویرانه‌ها

  بااینکه به عنوان سازه‌های فیزیکیِ محکوم به بازسازی یا فروپاشی یا زوال تدریجی، ویرانه‌ها ما را سریعاً به حراست از ...

 • به سوی یک اخلاق سینما

  به سوی یک اخلاق سینما

  [در سینما] این نقش‌ها هستند که برای تجسم بخشیدن به ژست او [دیوو، ستاره] ابداع شده‌اند، یعنی برعکس آنچه در ...