مطالب مرتبط با ژان لوک گدار

  • سه پرسش درباره‌ی شش دو تا

    سه پرسش درباره‌ی شش دو تا

    داشتن یک ایده، ربطی به ایدئولوژی ندارد بلکه مسأله‌ای است تجربی. گدار گفته‌ی خوبی دارد: نه یک تصویر درست، درست ...